rafal.zelazny@ue.katowice.pl
2577255
345 A

Konsultacje (studia stacjonarne)

Konsultacje we wrześniu 2017 r.:
15.09.2017 (piątek) godz. 10.00-11.30

UWAGA!!!
Wszystkie tryby poprawkowe i różnice programowe – studia stacjonarne:
15.09.2017 (piątek) godz. 9.00 s. 411A

Konsultacje (studia niestacjonarne)

Konsultacje we wrześniu 2017 r.:
09.09.2017 (sobota) godz. 9.00-10.00

UWAGA!!!
Wszystkie tryby poprawkowe i różnice programowe – studia
niestacjonarne: 09.09 (sobota) godz. 10.00 s. 402A

Specjalizacja naukowo-badawcza

ekonomika informacji i innowacji
społeczeństwo informacyjne
gospodarka oparta na wiedzy
ekonomia menedżerska