Redakcje naukowe i prace zbiorowe pod redakcją

  1. Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków. Red. R. Żelazny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2009, ss.336, ISBN 978-83-7246-571-9.
  2. Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime. Red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss.287, ISBN 978-83-255-0759-6.
  3. Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego. Red. G. Musiał. R. Żelazny. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne nr 79, Katowice 2011r. (s. 222).
  4. Wybrane aspekty przemian strukturalnych. Red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2011, ss. 322, ISBN 978-83-7246-740-9. .

Dodaj komentarz