creative economy index_value

wartości Creative Economy Index w latach 2005-2014

w przypadku cytowania:

Żelazny, R., & Pietrucha, J. (2017). Measuring innovation and institution: the creative economy index. Equilibrium. Quarterly Journal Of Economics And Economic Policy, 12(1), 43-62. doi:10.24136/eq.v12i1.3